TART (1) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint TART (1) szó jelentése, értelmezése:

(tar-t) áth. m. tart-ott, par. ~s, htn. ~ni v. ~ani. 1) Kézzel, vagy közvetőleg kézbe vett eszközzel valamit fog, s bizonyos helyzetben, állapotban maraszt. Olvasáskor kézben tartani a könyvet. Gabonaméréskor zsákot tartani. Elfáradt a kezem, nem tarthatom tovább a terhet. Tenyerét tartja, hogy adjanak bele valamit, azaz, bizonyos távolságra és magasságra kinyújtja. Lovat kantáron, féken tartani. Tartsd a gyeplőt. A tüzes vasat fogóval tartani. Erősen, feszesen, sokáig tartani valamit. Az irományt közel tartani a szemhez. A gyertyavilágot odatartani az irónak. A pirítani való kenyeret, szalonnát tűzre tartani. Valakit kézen, karján, ölben tartani. 2) Bizonyos irányba helyez és maraszt. Kezét föltartani, kitartani, letartani. Ujjait vizbe tartani. Tenyerét arcára tartani. Fejét, derekát, egyenesen tartani. Száját tátva tartani. Neki tartották a puskát. Átv. értelemben sokfélekép fordúl elé. 1) Akadályozza, eszközli, hogy valami a rendes helyzetből, állapotból ki ne mozduljon, ki ne törjön, ki ne hágjon, hogy veszteg maradjon. A szilaj fiukat féken, zabolán, fegyelem alatt tartani. Az elitélteket fogva tartani. Alig birta haragját, boszuságát tartani. Nem tarthatta a nevetést. A vizeletet nem jó sokáig tartani. 2) Valamit eredeti mivoltában vagy bizonyos állapotban, helyen stb. megőriz. A házat, kertet, bútorokat jó, ép karban tartani. Titokban tartani valamit. A mondottakat eszében tartani, megtartani. Az ételt melegen, az italt hidegen tartani. Pénzét ládában, gabonáját vermekben tartja. A bort hordókban, és palackokban tartani. Isten tartsa őt sokáig. 3) Mint birtokos bír, használ valamit. Lovakat, ökröket, juhokat tartani. Fényes házat, sok cselédet tartani. "Ehféle regestomtétel mentül először (legelőször) Syria országnak tiszttartójától kezdeték, kiben tartatik Zsidóország is" azaz foglaltatik. (Debreceni Legendásk. 38. l.). Innen a ,tartomány' nevezet, mely csak részét teszi valamely országnak vagy birodalomnak. 4) Táplálás, nevelés végett magához fogad. Katonákat, szegényeket tartani. A vendégeket jól tartani. Árva gyermekeket, tanulókat tartani. Étellel, ruházattal tartani. Örökben tartani. Föltartani, a székelyeknél Szabó Elek szerént am. fölnevelni. Pesti Gábornál: "Egy paraszt ember tartott vala fel egy kigyót." Pesti G. meséi. (XXVI. mese). 5) Valamit véghez viszen, létesít, teljesít. Gyűlést, törvényszéket, ülést, tanácsot tartani. Beszédet tartani. Szavát v. az adott szót, igéretet, fogadást megtartani. Az Isten parancsait, a törvényeket, a bőjtöt megtartani. Innepet tartani. Rendet, fegyelmet tartani. "Te parancsolatidat nem hallgattuk, sem tartottuk, sem töttük miként parancsoltál vala minekönk." (Bécsi cod. Dániel. III.). 6) Valami felől véleményét, itéletét, nézetét kimondja, kijelenti, vagy valaminek becsét meghatározza. Jónak, rosznak, szépnek, rútnak, hasznosnak, károsnak tartani valamit. Nagyra tartja v. rátartja magát, saját érdemeit túlbecsüli, kevély, fenhéjázó. Föltartja az orrát, mint az érsek disznaja. (Km.). Mire tartja kend az árát a buzának? Ne tartsa kend olyan nagyra, szebb is van, jobb is van a faluban. (Népd.). Magasra tartja a borát. Sokat tart rá. Becsületére mit sem tart. Szégyennek, gyalázatnak tartom. Azt tartom, jobb lesz hallgatni. Mit tartsunk az oly emberről? 7) Visszahatólag: magát tartani, szilárd állásban maradni. Tartja magát mint az üres zsák. (Gúnyos km.). Valamihez tartja, azaz, alkalmazza magát. Ahhoz tartsd magad, amit mondottam. Magát a víz szinén fenntartani. Visszatartani magát = tartózkodni valamitől. 8) Valamit szenvedve tűr, kiáll. Jajgatás nélkül kitartotta a huszonöt botot. Kitartja a koplalást, fáradságot, munkát. 9) Figyelemre vesz. Szemmel tartani valakit, v. szem előtt tartani valamit. 10) Ellent tart, a Nádor-codexben am. ellent áll. Alapfogalomban a cselekvő erőnek oly működését feje

Betűelemzés "TART (1)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): - .- .-. -

A szó 4 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (25%). Ez 13.25 százalékkal kevesebb mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )1( TRAT.

Keresés az interneten "TART (1)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: TART (1) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika